Objedinjeni rezultati ispitnih rokova i predrokova


Poštovani studenti,

slijedi objedinjeni rezultati ispitnih rokova i predrokova.

Prije rezultata slijedi nekoliko napomena:

Rezultati iz Osnova poslovnog upravljanja, Metodologije stručnog rada i Business Communicationa će biti objavljeni kroz par idućih dana, te će se ispoštovati rok od sedam dana koji je potreban za ispravak i objavu rezultata. Profesorica Branović (Njemački) je obavijestila studente o rezultatima.

Osnove informatike – usmeni za 2017-01-240, 245, 264, 242 i 278 će se održati u ponedjeljak, 12.ožujka u 12 i 30.

Trgovinsko poslovanje – usmeni za 2015-01-170, 2015-01-178 i 2017-01-272 će se održati u ponedjeljak, 12.ožujka u 17 i 15

PRVA GODINA

Matični broj studenta Ekonomska matematika Počela ekonomije Poslovni engleski jezik 1 Osnove informatike word

(max 20%)

Osnove informatike excel

(max 30%)

Osnove jezičnog izražavanja
2017-01-240 5 4 4 20,00% 20,45% 3
2017-01-241 5 4 3 5 3
2017-01-243 2 3 5 2 3
2017-01-244
2017-01-245 2 4 3 5 3
2017-01-246 5 5 18,85%
2017-01-247 4 3 4 4 2
2017-01-248 3 2 2 2 2
2017-01-252 2 2 3 2 2
2017-01-253 2 3 2 2 2
2017-01-254 28,90% 3
2017-01-256 20,00% 3
2017-01-257 8,08%
2017-01-258 3 5 4 4 2
2017-01-262 14,42%
2017-01-263 3 5 3 3
2017-01-264 5 4 3 17,31% 28,81% 2
2017-01-265
2017-01-266
2017-01-267 4 4 4 5 3
2017-01-268 2 2 16,54% 4
2017-01-269 5 5 5 4 4
2017-01-273 2 8,85% 2
2017-01-242 5 18,00% 23,00%
2017-01-275
2017-01-271 3
2017-01-276
2017-01-277 3 18,46% 3
2017-01-278 4 19,62% 21,14% 4
2017-01-249 5

DRUGA GODINA

Matični broj studenta Poslovna logistika Poslovno pravo Menadžment malih i srednjih poduzeća Poslovni engleski jezik 3 Računovodstvo Gospodarstvo Europske unije Njemački ili Španjolski jezik Osnove jezičnog izražavanja
2016-01-196 5 4 4 4 3 4 5 4
2016-01-197 5 5 4 3 5 3 5 3
2016-01-199
2016-01-200 5 4 4 5
2016-01-201 3 4 2 4 3
2016-01-202 4 3 5 3
2016-01-203 3 4 2 5 5 4
2016-01-204 4 2 3 4 2
2016-01-205 4 4 3 4
2016-01-208 3 2 3 3 4 3 3
2016-01-211 5 5 5 3 5 4
2016-01-212 5 5 5 3 5 4
2016-01-213 3
2016-01-214 3 3 3
2016-01-216 5 5 4 4 3
2016-01-217 4 3 3 3
2016-01-219 4 3 4 3
2016-01-222 5 4
2016-01-228 4 3 3 4
2016-01-229
2016-01-232
2017-01-239
2017-01-242 3 4
2017-01-251 5 3 3 4 4 3 3
2017-01-259
2017-01-271
2017-01-274
2017-01-237 5 5 5 3
2015-01-173 4 2
2015-01-187 3
2015-01-194 3
2017-01-249 5 4 4 4
2017-01-272 4 2 5 4 2

TREĆA GODINA

Matični broj studenta Upravljanje ljudskim potencijalima Projektni menadžment Trgovinsko poslovanje Poslovni engleski jezik 5 Leadership u digitalnoj ekonomiji Poslovne financije 2
2015-01-160 5 5 5 4 4
2015-01-161 4 4 5 4 3
2015-01-162 5 4 5 4 5
2015-01-163
2015-01-164 3 4 5 4 4
2015-01-165 4 3
2015-01-166 5 5 5 3 5
2015-01-167 3 3 3
2015-01-168 5 5 4 4
2015-01-169 5 5 3
2015-01-170 3 2 1/2, usmeni 12.03. u 17 i 15 3
2015-01-173 3 4 4 3 4
2015-01-178 3 1/2, usmeni 12.03. u 17 i 15 2 4 2
2015-01-183 4 4 3 4 4 3
2015-01-185 4 4 5 3 5
2015-01-187 3 3 4
2015-01-191
2015-01-193 3
2015-01-194 5 4 4 4 4
2016-01-209
2016-01-215
2016-01-226
2017-01-250
2017-01-272 4 1/2, usmeni 12.03. u 17 i 15 4 5
2013-01-091 3
2017-01-237 4 5 4 5 4